Formidlingsprosjekt om menneskerettigheter

Nationaltheatret får 595.000 kroner til et formidlingsopplegg.

Teatret skal igangsette et nytt formidlingsprosjekt som skal bidra til innsikt i menneskerettigheter og invitere ungdommer, elever og borgere til å reflektere rundt aktuelle samfunnsspørsmål. “Min rolle: Menneskerettighetsåret 2018” kommer til å styrke kunnskapen om likhet og diskriminering med særlig vekt på kvinners rettigheter. De skal dra på skolebesøk, utarbeide skolemateriell og arrangere workshops.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?