Formidlingsprosjektet Folkets røst og demokratiet

Nationaltheatret får 430.610 kroner til formidlingsopplegget Folkets røst og demokratiet.

Nationaltheaterets overordnende målsetting er å være det ledende teateret i Norge, utvikle scenekunsten og anerkjennes internasjonalt. Teateret har et viktig samfunnsoppdrag om å være en stemme i det politiske ordskiftet. De jobber for at kunstopplevelsen skal åpne for diskusjoner knyttet til aktuelle problemstillinger i samfunnet og for å øke folks bevissthet og innsikt i sin egen virkelighet. Formidlingen skjer både gjennom digital plattform og i teateret. Prosjektet blir relatert til nåtid gjennom debatten rundt Stortingsvalget i 2017. Ytringsfrihet, demokrati og presseetikk er hovedkomponentene i prosjektet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?