Formidlingsrom for barn og unge

DET NORSKE TEATRET fikk 775.000 kroner i 2018 til formidlingsrom.

Det Norske Teatret har nynorsk som scenespråk og er en av de viktigste og mest særegne teaterorganisasjoner i Norden. Barn og unge er en viktig målgruppe for dem, og for mange er teateret det første møtet med nynorsken.

De mangler derimot et tilpasset møtested for å gi disse gruppene et godt tilbud utover forestillingen, og ønsker å lage et formidlingsrom for barn og unge. Der skal de tilby aktiviteter som tematimer, teaterverksted og omvisninger.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?