Formidlingstiltak Skulpturpunkt Ekebergparken

C LUDENS RINGNES STIFTELSE får 2000000 kroner til formidlingstiltak knyttet til den nye satsingen på unge kunstnere 2023-2026

I samarbeid med talent Norge skal Ekebergparken etablere piloten “Skulpturpunkt Ekebergparken”. Gjennom en grundig faglig vurdering skal én kunstner inviteres til å utforme et kunstverk som skal plasseres ved inngangen i parken for ett år med mulighet for at de også kan kvalifisere for innlemmelse i parkens permanente samling. Kunstverket skal følges av omfattende programaktiviteter som vil synliggjøre prosjektet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?