Formidlingteknisk utstyr

TORØD KRETS VEL fikk 63 799 kroner til utstyr til digital formidling i 2024

Torød Krets Vel vil modernisere grendehuset sitt ved å installere utstyr til digital formidling, inkludert lyd og bilde. Dette vil gi muligheter for mer variert og moderne audiovisuell formidling. Torød Krets Vel har fått tildelt 63 799 kroner til utstyr til digital formidling.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?