formilding av kulturarv og tradisjonshåndverk

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE får 100000 kroner til formidlingsopplegg

Senteret har som hovedmålsetting å øke håndverkeres kompetanse om istandsetting etter antikvariske prinsipper, og tilbyr kurs og opplæringstiltak innenfor tradisjonshåndverk. Det holdes også kurs og fagdager for huseiere og andre interesserte. Hvert år arrangerer de også en fagdag i bygningsvern og tradisjonshåndverk for byggfagelever i Buskerud. Dette formidlingsopplegget ønsker de å videreutvikle gjennom å kombinere fysiske bygningsdeler med digital formidling. Utstillingen vil være i Soldatbrakka på Lågdalsmuseet i Kongsberg, der bygningsvernsenteret har sine lokaler. Utstillingen skal primært rettes mot elever i videregående skole, men vil være tilgjengelig for alle aldersgrupper. Målet er at formidlingsopplegget skal skape lokal tilhørighet og interesse for kulturarv og tradisjonshåndverk.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?