Fornyelse av borettslagets lekeplass

BYGDEVEIEN BORETTSLAG fikk 50 000 kroner til lekeapparat, fallbark og fallsand i 2024

Bygdeveien borrettslag skal fornye en lekeplass. De ønsker de å beholder de fleste av lekeapperatene og bare fornye med et lekeapparat som kan brukes av både voksne og barn. De er opptatt av at lekeplassen er et viktig sted for barns utfoldelse, læring og sosiale samspill. De mener også at den kan være et sted der voksne får anledning til å delta i leken og skape gode relasjoner. Borrettslaget får støtte til nytt lekeapparat for alle samt fallbark og fallsand.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?