Fornyelse av fasiliteter for barn & ungdom

BØ KLATREKLUBB fikk 250 000 kroner til oppgradering av anlegg og kursing av instruktører i 2024

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?