Fornyelse av lekeplass i Lysåskroken

LYSÅS HUSEIERFORENING fikk 100 000 kroner til lekeapparater i 2024

Lysås Huseierforening skal oppgradere lekeplassen til glede for lokale barnefamilier og besøkende. Lekeplassen ligger i et område på vei mot marka og skal være åpen og tilgjengelig for alle. Lysås Huseierforening har fått tildelt 100 000 kr til lekeapparater.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?