​​Fornying av skianlegg og aktivitet

NORGES SKIFORBUND fikk 16 042 000 kroner til fornyelse av skianlegg og -aktivitet i 2024

Støtten skal gjøre det lettere for idrettslag å tilrettelegge eksisterende anlegg, slik at de får lekbasert utstyr og anleggselementer, som gjerne kan brukes også i barmarkssesongen. Inkludert i støtten er også en større transformasjon av 7 anlegg som skal ivareta et bredt spekter av skilek og rekrutteringsaktivitet, innen ulike disipliner. Dette er en videreføring som vil basere seg på gode referansanlegg som allerede er omgjort i løpet av senere år, og som har ført til økt bruk blant barn og unge.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?