Forprosjekt Døli skole nærmiljøanlegg

FORENINGEN FAU DØLI SKOLE fikk 150 000 kroner til forprosjekt nærmiljøanlegg i 2024

Foreningen FAU ved Døli skole samarbeider med lokale aktører og Ullensaker kommune om å realisere Døli Skole Nærmiljøsenter, hvor skolegården skal rustes opp til å bli en aktiv møteplass fra morgen til kveld. Arbeidet er allerede i gang, med fokus på inkluderende tiltak og aktiviteter, samt en nylig avholdt tegnekonkurranse der elevene fikk utforme sin egen drømmeskolegård. Foreningen FAU ved Døli skole har fått tildelt 150 000 kroner til forprosjekt for nærmiljøanlegget.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?