Forprosjekt klimaskolekampanje

MILJØAGENTENE fikk 50 000 kroner til forprosjekt klimaskolekampanje i 2024

Miljøagentene legger til rette for at barnas stemmer skal bli hørt gjennom Barnas klimarapport. Målet er at politikerne skal lytte til de kommende generasjonene og handler deretter. Får å få flest mulig innspill til rapporten ønsker de å gjennomføre et forprosjekt, der de skal samle inn innspill fra aktører som jobbere med barn og klima.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?