Forprosjekt Storegården Linaro

STOREGÅRDENS VENNER LINARO fikk 240 000 kroner til å utvikle plan for restaurering og drift av Storegården Linaro i 2024

Storegårdens venner Linaro har som mål å sette i gang et todelt forprosjekt som både omfatter planlegging av enkel restaurering og utforming av et operativt konsept. Tanken er å transformere Storegården til et offentlig friområde, spesielt rettet mot barn og unge. I arbeidet vektlegger den erfarne prosjektgruppen gjenbruk og enkle restaureringsteknikker. STOREGÅRDENS VENNER LINARO har fått tildelt 240 000 kr til å utvikle plan for restaurering og drift av Storegården Linaro.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?