Forprosjekt -Tradisjonshåndverk på tunet

MIA – MUSEENE I AKERSHUS fikk 50 000 kroner til forprosjekt for utvikling av verksteder for unge tradisjonshåndverkere på Eidsvoll bygdetun i 2024

Museene i Akershus (MIA) tar sikte på å etablere verksteder for unge tradisjonshåndverkere på Eidsvoll bygdetun for å bidra til ivaretakelse av de små håndverksfagene – og utadrettet formidling av denne delen av kulturarven. MIA – Museene i Akershus har fått tildelt 50000 kroner til et forprosjekt om dette.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?