Forskerutstillinger av og for barn og unge

«Hvorfor det?» har fått til sammen 1,29 millioner kroner til videreutvikling av forskerutstillinger for barn.

"Hvorfor det", Kolbotn skole i mars 2014. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

«Hvorfor det?» er navnet på forskerutstillingen for elever fra 8 til 13 år. Elevene finner svar på det de lurer på gjennom å forske, og presenterte resultatene på en forskerutstilling. De bruker Nysgjerrigper-metoden, en forskningsmetode utviklet av Norges forskningsråd. Tiltaket gjennomføres av foreldre på frivillig basis, og har blitt gjennomført ved en rekke skoler på Østlandet.

Foreldre på Kolbotn skole er initiativtakere. Tiltaket har hentet inspirasjon fra det amerikanske “science fair”, der skoleelever formulerer et forskerspørsmål, undersøker temaet og presenterer funnene for familie og skole.

Tildelinger

2018: 550.000 kroner til å videreutvikle konseptet, slik at det når flere, inkludert ungdom.

2016: 300.000 kroner i 2016 til utvikling av et undervisningsopplegg til bruk i skolefritidsordningen. 

2015: 400.000 kroner til film, nettside og mal for videreutvikling og spredning av forskerutstillingen.

2013: 40.000 kroner til informasjonspakker til skoler og utvikling av en informasjonsfilm.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?