Forskning og turglede

Universitetet i Bergen fikk 1.100.000 kroner i 2015 til utarbeidelse og formidling av faginformasjon om natur og naturfenomener til barn og unge.

Det finnes mye spennende forskning om naturen som ikke er særlig tilgjengelig for folk. Det ønsker initiativtakerne bak prosjektet “Turspor” å gjøre noe med.

Ressurspersoner i Bergensmiljøet er svært engasjert i friluftsliv og formidling av kunnskap og jobber på frivillig basis med å knytte forskning og turglede nærmere sammen.

Målet er å tilgjengeliggjøre god faginformasjon, skrevet av forskere, for turgåere og særlig barn og unge. Informasjonen skal være tilgjengelig på blant annet DNT og NRKs nettsider og skal også formidles til skoler mange steder i landet, slik at elever kan oppleve naturfenomener med egne øyne i felt.

I tillegg ønsker de å legge tursporinformasjon i papirformat på aktuelle turisthytter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?