Forsvarshistorie

Norsk Reserveoffisersforbund avd Vestoppland får 100.000 kroner til utbedrings- og formidlingstiltak.

Forbundet er en politisk uavhengig organisasjon som ble stiftet i 1896. Det er 57 lokale avdelinger og 7000 medlemmer. De skal blant annet fremme forsvarshistorie, og har tatt ansvar for flere krigsminner og krigshistoriske markeringer. “Bjønnhaugen” er et prosjekt som tar sikte på å restaurere en hytte som Hjemmestyrkene brukte som tilholdssted under andre verdenskrig i påvente av det første slippet av våpen og utstyr fra England som skulle komme til Vestoppland. Hytta framstår slik som den gjorde den gang, og her kan man bokstavelig talt se dramatikken i veggene med kulehull i vegger og i møbler. Nå har naturen gjort sitt til at huset står i fare for å råtne ned. Det er store råteskader i tak, gulv og ved vinduer, og grunnmuren er i ferd med å rase ut. NROF har i samarbeid med Mjøsmuseet satt igang dette prosjektet for å redde hjemmefronthytta. Hytta ligger like inntil kommunale ski og gangtraseer og er et yndet turmål for byen og bygdene rundt. Prosjektets formål er å restaurere hytta slik at den kan brukes til et formidlingssted av historie samt utfartssted for befolkningen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?