Forum for Natur og Friluftsliv i Vestby

Forum for Natur og Friluftsliv i Vestby får 321.000 kroner til etablering av Fossestien langs Solbergelva.

Forumet er en paraplyorganisasjon for 25 lag i Vestby med over 5 000 medlemmer. Dugnadsinnsatsen er stor og de organiserer mange ulike aktiviteter. Den nye stien vil gå fra Saga bro til Isdam bro. Delvis etablerte turstier skal ryddes og skiltes og det skal lages nye turstier for å knytte sammen Kyststien og turstier i området.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?