Fossekallen IL

Fossekallen IL får 6.000 kroner til fargeskriver og div. utstyr til foto-orientering.

Fossekallen IL vil legge tur-orientering ekstra til rette for barn på Ringerike ved å lage Foto-orientering. Dette går ut på at man ved hjelp av bilder som er tatt ute på posten viser eksakt hva postdetaljen er. Barna får utdelt bildene på forhånd og har disse med seg på turen. Bildene er kodet og man vil etter å ha funnet alle postene ha et løsningsord.

Dette kombineres med å legge noen av postene på kulturminner. På kulturminnepostene vil det være oppslag som forteller noe om kulturminnet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?