Fossum Idrettsforening

Fotballgruppa til Fossum Idrettsforening får 38.000 kroner til stadionur.

Fotballgruppa aktiviserer rundt 500-600 barn i året og trener på idrettsanlegget på Fossum. De siste årene har de imidlertid vært uten stadionur, noe som gjør det vanskelig for barna og publikum å følge på tiden med under idrettsarrangentene. Et nytt stadionur vil bøte på dette problemet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?