Fotball, skøyter og andre aktiviteter

Trollåsen Grendelag får 300.000 kroner til treningspark.

Midt i boområdet med over 350 boenheter ligger en fotballbane ved siden av grendelagshuset. Her arrangeres fotballkamper blant beboerne og barn trener og spiller hver dag hele året. Om vinteren blir banen gjort om til skøytebane, til stor glede for mange. Det er noen av fedrene i grendelaget som er pådrivere for dette og på dugnad sørger for fin skøyteis gjennom vinteren. Gjerdet og stolpene rundt banen må byttes ut, og dette arbeidet gjøres av beboerne. Det skal også etableres en treningspark i tilknytning til banen slik at enda flere får glede av området.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?