Fotballprosjekt i Oslo sentrum og i Groruddalen

STREETFOOTBALL NORWAY AS får 300000 kroner til prosjekt for opprettelse av nye fotballag

Streetfootball Norway ble etablert i 2004 i samarbeid med Norges Fotballforbund. Organisasjonen
ble opprettet for å tilby aktiviteter for barn og ungdom som faller utenfor den organiserte idretten,
med fokus på sosial integrering, anti-vold og flerkulturell kommunikasjon. Teamet består av
engasjerte topptrenere og tidligere landslagspillere i fotball, og har jobbet med fotballskoler,
turneringer og spesialprosjekter. Organisasjonen får nå støtte til et nytt tiltak rettet mot ungdom. I
starten av 2019 vil man starte med rekrutteringen og organiseringen av nye fotball lag i Oslo
sentrum og Groruddalen. Treningene vil bli organisert i samarbeid med Oslo kommune og lokale
idrettslag, hvor man ønsker å etablere positive møteplasser i nærmiljøene. Utover våren vil det
opprettes interne turneringer/cuper og i løpet av sensommeren ønsker man å invitere alle lagene,
samarbeidspartnere og media til en inspirerende showcase. I etterkant håper Streetfootball
Norway også å kunne bygge ut prosjektet med andre tiltak, slik som videre kursing av
ungdommene, jobbrekruttering i samarbeid med næringspartnere og et tett samarbeid med lokale
interessenter og nærmiljø for å fremme målene om sosial integrering, anti-vold og flerkulturell
kommunikasjon.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?