Fotballutstyr

IL Manglerud Star Fotball fikk 95.000 kroner i 2018 til utstyr.

Klubben har 700 medlemmer og står foran en stor vekst som følge av knutepunktutvikling og kraftig utvidelse av Manglerud skole til Oslos største.

Prosjektets hensikt er å øke aktivitetsnivået på klubbens kamp- og treningsflate. For å utnytte banen bedre behøves det mange flere målbur enn kommunen yter, så det ønskes støtte til innkjøp av disse.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?