Foto som nærmiljøtiltak

Bydel Sagene fikk 65.000 kroner i 2016 til utstyr og produksjon av et fotokunstprosjekt.

Prosjektet resulterte i en fotoutstilling som åpnet i mai 2017 (foto: Kyrre Lien)

Bomiljøtjenesten er en del av sosialtjenesten til NAV, Bydel Sagene. De setter i gang nærmiljøtiltak ovenfor beboergrupper og familier hvor deltakernes medvirkning i prosjektene er sentralt.

Med fotokunstprosjektet ”På øyenhøyde” ville de synliggjøre og engasjere beboere i nærmiljøet. Målet er at alle beboere skal føle seg inkludert der de bor og på tvers av generasjoner, etnisitet og tro- og livssynsbakgrunn. Prosjektet skal bidra til integrering, inkludering, stolthet og økt selvfølelse for deltakerne.

I et års tid ble fotograf Brian Cliff Olguin kjent med folk som bor i kommunale boliger på Sagene og Torshov og fotograferte dem. Resultatet av prosjektet ble vist i en utendørs utstilling på Torshov i mai.

Se artikkel om utstillingen i Aftenposten.

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?