Fotobokfestival Oslo 2023

FORBUNDET FRIE FOTOGRAFER får 200000 kroner til bare- og ungdomsprogram under Fotobokfestival 2023

Fotobokfestival Oslo er et årlig arrangement som har som formål å utforske fotoboken som et kunstnerisk medium, og er åpen for publikummere i alle aldre. Under festivalen gjennomføres fotobok-verksteder som er utviklet for barn i alderen 5-16 år, men som passer like godt til aldersgruppen 16-22 år. Skoleklasser inviteres også spesielt til festivalen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?