Fotobokfestival Oslo

FORBUNDET FRIE FOTOGRAFER får 150000 kroner til formidlingstiltak knyttet til neste Fotobokfestival

Forbundet Frie Fotografer ble etablert i 1974 som en medlemsorganisasjon for kamerabaserte kunstnere i Norge og har i dag rundt 300 medlemmer. De holder til i Oslo, hvor de i tillegg til egne kontorer driver et atelierfellesskap, et fellesverksted og en gjestebolig. De arrangerer en årlig fotobokfestival, og i 2020 vil de rette større fokus på formidling til barn og unge. Dette skal gjøres gjennom to ulike prosjekter: Verksted på Torshov med inviterte skoleklasser fra Nordpolen skole, og formidling av selve hovedutstillingen til skoleklasser.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?