Fra asfalt til oase

Tokerudåsen Boligsameie driver urbant landbruk mellom blokkene på Stovner i Oslo, til glede for hele nabolaget.

Alle foto: Katrine Lunke

Arbeidet startet våren 2019, og året etter er stedet en oase der det dyrkes i plantekasser, drivhus og orangeri. Med matproduksjon som mål, skaper de økt trivsel, samhold, godt naboskap og et bedre bomiljø.

Her kan alle som vil være med å bidra, og barna inviteres med på aktiviteter og plantekurs. Alt som dyrkes gis bort gratis til beboerne i sameiet.

Det lokale dyrkefellesskapet har også inspirert flere til å dyrke på verandaene sine, forteller initiativtaker Kristine Tveit.

Tildelinger

2021: Tokerudåsen Bolisameie fikk 150.000 kroner til å videreutvikle dyrkeområdet. De skal utvide med nye planter og dyrkingsmetoder, anlegge blomsterenger og bygge en vedfyrt pizzaovn.

2019: Boligsameiet fikk 100.000 kroner i 2019 til utstyr til urbant landbruk

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?