Fra klubbhus til aktivitetshus

Prosjektet skal inspirere og motivere idrettslag til å oppgradere eksisterende bygg og uteområder til å romme mer aktivitet for flere.

Tiltaket er et samarbeid mellom idrettskretsene i Viken, Vestfold & Telemark, Innlandet og Oslo, og skal heve kompetansen på anleggsfeltet og tilrettelegge for mer aktivitet.

Mange klubbhus og lignende anlegg er i dag dårlig utnyttet, og lite tilrettelagt for allsidig, moderne eller attraktiv aktivitet. Prosjektet “Fra klubbhus til aktivitetshus” skal gi idrettslag m.fl. kunnskap om hvordan anlegg som allerede eksisterer kan tilrettelegges slik at de blir mer tilgjengelige og morsomme for flere brukere.

Tildelingen innebærer også å tilføre kompetanse som idretten normalt ikke har tilgang på i egne rekker, men som kan bidra til bedre anlegg for flere – f.eks. arkitekter eller andre ressurser innen anleggs- og aktivitetsutvikling.

Se prosjektets nettsider

Tildeling

VIKEN IDRETTSKRETS fikk 7.500.000 kroner i 2023 til utvikling av mer allsidige aktivitetshus

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?