Fra personlig økonomi til sunn mat

Løvetannakademiet AS får 229.000 kroner til ettervernsprogram for ungdom, et pilotprosjekt.

Ettervernprogrammet er et samlingsbasert tilbud for ungdom mellom 18 og 23 år, som har tiltak i barnevernet og er i overgang til voksenlivet. Programmet består av samlinger hvor ungdommene får kunnskap om alt fra personlig økonomi til sunn matlaging. I løpet av 12 uker skal det være 24 samlinger med hovedtemaene identitet, økonomi, arbeid og utdanning, helse og samfunnsansvar. Samlingene består av foredrag, øvelser og diskusjoner. Programmets mål er å gi ungdom sosiale og praktiske livsferdigheter, forebygge utenforskap, inspirere og motivere unge til å ta ansvar for sitt liv og følge sine ambisjoner. Ved endt program er målsettingen at ungdommen være i skole, jobb eller annen meningsfull aktivitet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?