Fra silokum til aktivitetslokale

Stiftelsen Ringebu Prestegard får 2.100.000 kroner til Oppgradering av silokummen utvendig og innvendig til utstillingslokaler, samt tilhørende rom på høyloft for å sikre universell utforming og brannkrav.

Ringebu prestegard ligger inntil Ringebu stavkirke, ved Pilegrimsleden. Eiendommen er bygdas storstue for alle anledninger i tillegg til at lokale lag og foreninger bruker stedet til møter og andre aktiviteter. Her arrangeres også kunstutstillinger, hagevandringer og konserter. Alt arbeid gjøres på dugnad med egne grupper for hagevedlikehold og utvikling av hagen, gressklipping, utviklingsgruppe, byggekomite og Prestegardens venner – som også legger ned utallige dugnadstimer. Prestegarden har utviklet seg som et resultat av langsiktig og møysommelig arbeid etter hvert som økonomien har tillatt det. Neste utviklingstrinn er driftsbygningen inkludert silokummen. Denne skal bygges om og innlemmes i tilbudet til prestegarden og gi eiendommen rom for mer aktivitet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?