Fra slag til demokrati på Eidsvoll

1000 år med kulturhistorie, HelligOlav – kirken på Eid og Eidsivatinget får 1.050.000 kroner til barnas Eidsivating 2018-2022, utvikling av pedagogiske opplegg for skolen, forskningsprosjekt videregående skole og historiske vandringer.

Foreningen Tusen år med kulturhistorie, HelligOlav – kirken på Eid og Eidsivatinget har som formål å dokumentere og formidle kunnskap om, og betydningen av, Olav Haraldsson Digres virksomhet på Eid i 1017-1022. Her hadde han bygd den første trekirken hvor han gikk til messe før slaget som gjorde ham til konge fra Eidskog i øst til Kvitehavet i vest, og her etablerte han Eidsivatinget i 1022. Prosjektet trekker en tråd fra disse hendelsene frem mot Eidsivatinget og rettsstatens utvikling fra middelalderen frem til 1814. Det er nå tusen år siden hendelsene på Eid, og i den anledning er det etablert et stort samarbeidsprosjekt med kommunen, den videregående skolen og grunnskolene i Eidsvoll, historielaget, amatørteateret, kulturskolen, musikkrådet, bygdekvinnelaget, landbruksforeningen og Akershus fylkeskommune-Pilegrimsleden, Museene i Akershus, Eidsvoll 1814 og relevante fagmiljøer ved UiO og UiB. De skal i perioden 2017 – 2022 lage pedagogiske opplegg, skuespill og utstillinger, forske og undervise.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?