Fra telefonkiosk til lesekiosk

FORENINGEN LES får 3500000 kroner til arbeid med, fra telefonkiosk til lesekiosk

Foreningen !les er en ideell organisasjon som sprer leselyst og skaper lesere blant barn og unge. Lesekiosk er et nasjonalt litteraturformidlingsprosjekt i regi av Foreningen !les støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Prosjektet består i å fylle 100 vernede telefonkiosker med bøker for å gjøre litteratur og gode leseopplevelser lett tilgjengelig. For å gjennomføre denne nasjonale satsningen er Foreningen !les avhengig av lokale samarbeidspartnere som faddere. Det kan være et folkebibliotek i nærheten av telefonkiosken, eller andre lokale organisasjoner, velforeninger eller bokhandlere, gjerne i samarbeid med biblioteket. Fadderne får tilsendt bøker i alle sjangre og til alle målgrupper til hver Lesekiosk. Telefonkioskene pusses opp og innredes med bokhyller og informasjon om prosjektet. Fadderen holder et øye med kiosken og etterfyller med bøker etter behov.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?