Fram Larvik Fotball

Fram Larvik Fotball får 200.000 kroner til utstyr og kompetanseheving for unge som gjør en innsats i lokalmiljøet. Fotballklubben er en del av fleridrettslaget IF Fram og har over 500 medlemmer.

De satser nå på å utdanne unge idrettsledere som har et ønske om å bidra, uavhengig av økonomisk og kulturell bakgrunn. Programmet heter Framskolen og skal motivere deltakerne til å påta seg verv og/eller være aktivitetsledere i lokale lag og organisasjoner. Framskolen er dannet etter inspirasjon og hjelp fra Alnaskolen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?