Framtiden i våre hender

Framtiden i våre hender får 1500000 kroner til utvikling og gjennomføring av et undervisningsopplegg knyttet til klima og et sunt miljø for folkehøgskoleelever. Dette er et læringsprogram som skal styrke elevenes evne til å være aktive medspillere i møtet med klimautfordringene som vi som samfunn står overfor. Gjennom deltakelse i programmet vil elevene lettere forstå hvordan de selv kan delta i arbeidet med å bygge bærekraftige samfunn.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?