FramtidsLAB + Cafe Grønland

OSLO MUSEUM fikk 150 000 kroner til utstyr og aktiviteter i 2024

Oslo Museum kombinerer tradisjonell museumsvirksomhet med innovativ tilnærming i utviklingen av FremtidsLAB Grønland, som stimulerer barn og unges fantasi i utvikling av nye framtidsscenarioer. Flere arenaer, inkludert museets kafe og kjøkken, tilrettelegges for ettermiddags/kveldssatsning, hvor aktiviteter som teaterimpro, spillkvelder og bærekraftige matretter tilbys ledet av innleide kunstnere og fasilitører. Oslo Museum har fått tildelt 150 000 kr til utstyr og aktiviteter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?