Framtidsmøtet

STIFTELSEN KRONPRINSPARETS FOND fikk 450 000 kroner til Framtidsmøtet – nasjonal ungdomskonferanse i 2024

Framtidsmøtet, organisert av Kronprinsparets Fond, engasjerer og løfter ungdoms stemmer, spesielt de som vanligvis ikke blir hørt. Gjennom tre deler: involveringsfase, framtidsverksted og konferanse, får unge mulighet til å uttrykke sine synspunkter om ulike temaer for et publikum av beslutningstagere. Stiftelsen Kronprinsparets Fond har fått tildelt 450 000 kroner til Framtidsmøtet – nasjonal ungdomskonferanse.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?