Fredagschill

FNS FRITIDSKLUBB får 20000 kroner til utstyr

FNS Fritidsklubb er fritidsklubben på Fernanda Nissen skole, og lanserte våren 2019 konseptet Fredagschill for 4. og 5. klasse. Målet er å skape en arena der barna kan treffes og bygge gode vennskapsbånd, og i tillegg til skoleelevene inviteres også andre barn i nærmiljøet. Ved å ha et sted å være under forutsigbare rammer kan tiltaket ha en forebyggende effekt i forhold til mobbing og klikkdannelse i ungdomsmiljøet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?