Frelsesarmeen Templet (Oslo sentrum)

Frelsesarmeen Templet (Oslo sentrum) får 140.000 kroner til lekeutstyr og oppgradering av barne- og ungdomsrom.

Frelsesarmeen i Oslo sentrum, avdeling Templet, har røtter tilbake til 1888 og har i 126 år drevet et omfattende barne- og ungdomsarbeid. Aktiviteten har økt kraftig de siste årene, og de har behov for et egnet leke- og aktivitetsrom. Målet med et slikt rom er at det der skal kunne trenes motoriske ferdigheter i tillegg til lek og utfoldelse.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?