Frelsesarmeens rusomsorg

Frelsesarmeens rusomsorg, region øst fikk 250.000 kroner til kunstgressunderlag til bane i 2014, fikk 150.000 kroner i 2013 til terrengsykler og fikk 1 million kroner til tre mobile fotballbinger i 2008.

2014 og 2008: Gatefotball

Frelsesarmeen rusomsorg driver en rekke tiltak for rusmiddelavhengige, tidligere rusmiddelavhengige samt andre marginaliserte grupper. En av disse er gatefotball. Gatefotballen gir spillere forbedret fysisk og psykisk helse, og har for mange vært en viktig brikke i å bli rusfrie.

Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med støtte til tre mobile fotballbinger, som benyttes til fotballaktivitet flere steder i landet, samt et flyttbart kunstgressunderlag.

2013: Streetbikers

Prosjekt Streetbikers er et prosjekt som bygger på erfaringer som er samlet inn gjennom Frelsesarmeens prosjekt innen gatefotball. Målet er å bedre livskvaliteten til rusmiddelavhengige.

Prosjektet tilbyr sykkelturer i skog og mark av kort eller lang varihet, tilpasset deltakernes fysiske nivå og ferdigheter. Streetbikers vil være tilgjengelig for alle brukere i Frelsesarmeens rusomsorg, region øst, som favner tiltak i Lillehammer, Kongsvinger, Oslo, Sandvika og Tønsberg.

 

 

 

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?