Fremtidens grendehus for barn og unge

SOCENTRAL AS får 488000 kroner til pilotering av aktivitet og drift for nærmiljøhus

Biermannsgården ligger i bydel Sagene i Oslo. De Biermanske Legater som eier gården vil drive barne- og ungdomsarbeid, i tråd med Biermanns testamente. Eiendommen er regulert til spesialområde bevaring, mens bebyggelsen på eiendommen er fredet. Gården fra 1700-tallet var kjernen i en større landeiendom, en løkke som strakte seg nedover Iladalen. På Biermannsgården har det vært skole, arbeidsstue, fritidshjem, barnehage og musikkundervisning i byggene, og fjøsdrift fram til så sent som 1937. Flere aktører, deriblant SoCentral, Økologisk Norge og Drivhuset, har nå gått sammen om et pilotprosjekt der de vil finne en god driftsmodell for eiendommen. Etter ett år med kartlegging og etablering av samarbeid med lokale frivillige organisasjoner, vil løpende aktiviteter testes i samarbeid med aktivitetspartnere, naboer, barn og unge. Biermannsgården skal bli et aktivt nærmiljøhus fylt med aktivitet for barn og unge.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?