Fremtidens møteplass for barn og unge

INDRE ØSTFOLD KOMMUNE får 150000 kroner til utstyr til Etter skoletid-aktivitet

Innbyggertorg og bibliotek Indre Østfold kommune består av fem avdelinger: Askim, Mysen, Skjønhaug, Spydeberg og Tomter. De ønsker å skape flere møteplasser basert på barn og unges interesser. På alle de fem avdelingene vil de tilrettelegge for at barn og unge kan komme rett etter skoletid, for meningsfulle fritidsaktiviteter. De får støtte til utstyr for bruk i aktivitetene.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?