Fridykking i Oslofjorden

OSLO FRIDYKKERKLUBB fikk 150 000 kroner til kurs og utstyr til økning av sikkerhet i forbindelse med fridykking i 2024

Oslo Fridykkerklubb arbeider for å øke kompetansen innen sikkerhet i idretten fridykking, og har et mål om å etablere en større gruppe erfarne sikkerhetsdykkere for å styrke både utøvernes ytelse og sikkerhet ved aktiviteter i Oslofjorden. Her trengs det høy sertifisering og god utrustning for å sikre utøverenes potensiale. Oslo Fridykkerklubb har fått tildelt 150 000 kroner til kurs og utstyr for å øke sikkerheten i forbindelse med fridykking.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?