Friidrettsforbundets friplasser

Norges fri-idrettsforbund får 2.000.000 kroner til et nytt konsept for barn og unge kalt “friplassen”.

Norges fri-idrettsforbund er et av de største særforbund tilknyttet Norges Idrettsforbund og Olympiske komite.

Forbundet har utarbeidet et helt nytt anleggskonsept de har kalt “friplassen”. Formålet med Friplassen er å skape en møteplass for barn og unge som er tilrettelagt for allsidig aktivitet.

Sparebankstiftelsen DNB bidrar med kr 2.000.000 til 2 pilotplasser.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?