Frilager på Østlandet

FRILAGER NORGE fikk 27 400 000 kroner til etablering av Frilager på Østlandet i 2024

Frilager er en Vestlandsbasert utlånsordning for foreninger og lag som nå skal etableres på Østlandet. Frilager finner og henter inn eksisterende utstyr og samler det i 4 store regionale lagre. Her kan skoler, idrettslag, foreninger og lignende henvende seg for å låne for eksempel klassesett av et utstyr, som Frilager deretter kjører ut. Når utstyret er brukt blir det også hentet igjen. Det muliggjør aktivitet for svært mange barn og unge, og det utnytter ressurser langt mer effektivt, enn hvis alle skal kjøpe eget utstyr. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med støtte, slik at Frilager kan etablere seg på Østlandet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?