Friluftsaktiviteter på Sæteren Gård

Den Norske Turistforening, Sæteren Gård i Bærum, får 650.000 til aktivitetsskapende tiltak.

Den Norske Turistforening, Sæteren Gård i Bærum, ønsker å skape et nærmiljøanlegg som skal bli kjent i hele Osloregionen som et sted der det tilrettelegges for et mangfold av friluftsaktiviteter.

Stedet er et nedlagt småbruk med hovedhus og flere små hytter. Sæteren gård benyttes av skoler til overnattingsturer og av turgåere.

DNT ønsker å utvide tilbudet med gapahuker, bålplass, grillplass, naturlekeplass og informasjonstavler.

Sparebankstiftelsen DNB bevilget kr 650.000 til disse aktivitetsskapende tiltakene.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?