Friluftscamper

Stiftelsen Camp Norway får 300.000 kroner til etablering av friluftscamper.

Denne stiftelsen har som hovedintensjon å tilrettelegge slik at flest mulig får mulighet til fysisk utfoldelse i naturen gjennom å tilrettelegge camper bestående av gapahuk, miljøtoalett og bålplass. Arbeidet gjøres i samarbeid med stat, kommune og grunneiere. Etter modell fra Sverige vil de sammen med friluftsorganisasjoner og NAV i Vestby og Moss kommune bygge de første campene i en landsdekkende kjede. I Nordmarken i Dalsland i Sverige har 110 slike camper eksistert i over 30 år. Alle kan bruke campene, så vel båt-, sykkel-, kajakk/kano- som fotturister. Tanken har utgangspunkt i at vi har DNT i fjellet og vi har campingplasser. Terskelen for å overnatte i en av campene er lav; de er nærme, de er utstyrt og organisert og natur- og miljøvennlig. På campen finnes det gapahuk, bålplass, ved, sag og metallbøtte og økologisk toalett med stor kapasitet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?