Friluftsglede i Østmarka

NORSK FOLKEHJELP OSLO fikk 459 000 kroner til friluftsaktiviteter og utstyr i 2024

Oasen har som hovedmålsetning å styrke kvinners og ungdoms deltakelse i samfunnet og i familiene. For å kunne oppnå dette er det viktig med gode møteplasser og å bygge nye nettverk. Gjennom tilrettelegging av dagsturer skal mange barn, unge og mødre få oppleve natur og friluftsliv, bygge nettverk og oppdage turmuligheter i Østmarka.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?