Friluftsglede i skolen

FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME fikk 9 000 000 kroner til prosjekt Friluftsglede i 2024

Foreningen legger til rette for gode opplevelser i Marka hele året. I tillegg til å lage hundrevis av mil med flotte skiløyper og ha åpne markastuer, er de opptatt av å tilrettelegge for gode friluftsaktiviteter for barn og unge. Gjennom prosjekt Friluftsglede når de tredje- og fjerdeklassinger i Osloskolen, hvor skolebarna få læring og gode opplevelser i naturen. Opplegget gjennomføres på tre ulike lokasjoner og barna møter erfarne instruktører som sikrer god læring i natur og friluftsliv.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?