Friluftsliv for studenter

NMBU Friluftsliv får 100.000 kroner til kurs og sikkerhetsutstyr.

NMBU friluftsliv jobber med å fremme friluftsliv blant studentene ved NMBU. Arbeidet baseres på frivillighet og det legges til rette for arrangerte turer der alle med studieplass ved Ås kan delta. Friluftsliv i bratt terreng har fått økende oppslutning blant nordmenn. De vil nå tilby friluftsinteresserte studenter økt kunnskap om sikker ferdsel i bratt terreng. Gjennom skredkurs og brekurs ønsker de å øke kunnskapen både for turledere og blant studentene ved universitetet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?