Friluftsliv for utviklingshemmede

Den Norske Turistforening (DNT) fikk 1 million kroner i 2016 til aktiviteter og utstyr til en nysatsing på friluftsliv for utviklingshemmede.

Organisasjonen ønsker å bedre tilbudet til utviklingshemmede som i dag i liten grad bruker naturen. Dette vil bidra til å bedre livskvaliteten for mange utviklingshemmede og sørge for at friluftsliv virkelig blir for alle.

Se også artikkel om dette på DNTs nettsider.

Andre tildelinger til DNT:

Friluftshus på Sørenga (2016)

Utstyr til friluftsliv DNT Drammen og omegn (2016)

DNT Gjøvik og Omegn (2016)

Barnas turlag – Nannestad (2016)

Buvasstølan sti- og løypelag (2016)

DNT Drammen og Omegn (2015)

DNT-hytte på Høgevarde

Bamble Turlag (2015)

Bamble Turlag

Aktivitetstilbud Dølerud i Østmarka (2015)

Sommerferietilbudet Friluftsskolen (2016)

Mikrokraftverk til Iungsdalshytta (2015)

DNT Vansjø (2015)

DNT Vansjø

DNT Oslo og Omegn, Marka (2015)

Robåter til Camp Killingen (2015)

Horten og omegn turistforening

Horten og Omegn Turistforening

DNT Oslo og Omegn – Krækkja turisthytte

DNT Oslo og Omegn, Barnas turlag

DNT Oslo og Omegn, Kobberhaughytta

DNT Oslo og Omegn, Sæteren Gård

Sæteren Gård

Wirebane på Sæteren Gård

Overnatting på Sæteren gård

Friluftsaktiviteter – Sæteren Gård

DNT Indre Østfold / Barnas Turlag

DNT Elverum

DNT Nedre Glomma

10 millioner kroner til satsing på barn og unge (2007)

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?